تبلیغات

/تبلیغات
تبلیغات2019-09-26T00:49:13+03:30

پلن حرفه ای خود را انتخاب کنید
 • توضیحات کسب و کار
 • گالری تصاویر کسب و کار
 • اطلاعات تماس کسب و کار
 • نقشه گوگل مپ کسب وکار
 • لینک دانلود یا ژورنال
 • طراحی اختصاصی
 • آنالیز و گزارش پروفایل
 • کلیپ و تیزر تبلیغاتی
 
پروفایل برنزه
6 ماهه 350.000 تومان
 • توضیحات کسب و کار

 • گالری تصاویر کسب و کار

  تعداد 1 تصویر

 • اطلاعات تماس کسب و کار

 • نقشه گوگل مپ کسب وکار

 • لینک دانلود یا ژورنال

 • طراحی اختصاصی

 • آنالیز و گزارش پروفایل

 • کلیپ و تیزر تبلیغاتی

پروفایل نقره
6 ماهه 900.000 تومان
 • توضیحات کسب و کار

 • گالری تصاویر کسب و کار

  تعداد 3 تصویر

 • اطلاعات تماس کسب و کار

 • نقشه گوگل مپ کسب وکار

 • لینک دانلود یا ژورنال

 • طراحی اختصاصی

 • آنالیز و گزارش پروفایل

 • کلیپ و تیزر تبلیغاتی

پروفایل طلایی VIP
6 ماهه 1.900.000 تومان
 • توضیحات کسب و کار

 • گالری تصاویر کسب و کار

  تعداد 5 تصویر

 • اطلاعات تماس کسب و کار

 • نقشه گوگل مپ کسب وکار

 • لینک دانلود یا ژورنال

 • طراحی اختصاصی

 • آنالیز و گزارش پروفایل

 • کلیپ و تیزر تبلیغاتی

ارتباط با ما

تلفن: 02636518359